Kontaktné informácie

Obchodné meno: MAMI TN s. r. o.
Právna forma: Spoločnosť s.r.o.
Sídlo: Gorkého 319/11, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 46285539
DIČ: 2023308771
Číslo účtu: 4014067140/7500
Telefón: +421 948 880 680
Email: mamitnsro@gmail.com

Vytlačiť